Kurz: Mzdová problematika krok za krokem | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Mzdová problematika krok za krokem

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Volný cyklus pěti seminářů, které lze absolvovat i samostatně.
Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

IES
Termín: 19. – 23. 2. 2018; 9:00–16:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Kurz je určen pro začínající mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí.

Přínos / Cíl:

Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy.


Přednáší:
Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.)
Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání)
Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění)

Program:

1. seminář:
19. 2. 2018 • ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
9:00–12:00 • Mgr. Vladimír Černý
Pracovněprávní vztahy (PPV):
Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance • druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení • zákaz výpovědi • povinnosti při ukončení PPV.

Nároky při ukončení pracovního poměru:
Odstupné • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru • potvrzení o zaměstnání.

Pracovní doba:
Základní pravidla a rozvrh pracovní doby • problematika přestávek v práci • evidence • konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení.

13:00–16:00 • Ing. Marie Hajšmanová
Odměna za práci:
Základní formy odměňování za práci • kategorizace mezd • vnitřní mzdový předpis • minimální mzda • zaručená mzda • stanovení mzdy • mzdové složky • náhradní volno za práci přesčas a ve svátek • odměna za pracovní pohotovost • příplatky.

Srážky ze mzdy:
Dohody o srážkách ze mzdy • pořadí srážek • životní minimum • nezabavitelné minimum • srážky ze mzdy na základě rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce

Výplata mzdy:
Splatnost mzdy • stanovení výplatního termínu • splatnost mzdy ve zvláštních případech • uspokojení nároků • prodlení a jeho důsledky • úroky z prodlení.

2. seminář:
20. 2. 2018; 9:00–16:00 • NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI • Ing. Marie Hajšmanová
Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce:
Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.

Průměrný výdělek a jeho použití:
Rozhodné období • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • použití průměrného výdělku.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti:
Podmínky pro nárok na náhradu mzdy • redukovaný průměrný výdělek pro náhradu • náhrada mzdy • vliv pracovní doby na náhradu mzdy • souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.

Dovolená:
Nárok na dovolenou – rozhodnutí o čerpání dovolené – výše nároku na dovolenou v kalendářním roce • náhrada za dovolenou.

Překážky v práci:
Překážky v práci na straně zaměstnance • překážky v práci na straně zaměstnavatele.

3. seminář:
21. 2. 2018; 9:00–16:00 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ • Vlasta Nováčková
Aktuální legislativa – nové dávky NP od 1. 2. 2018 • účast na NP • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců • druhy dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) • povinnosti zaměstnavatelů v NP • příklady.

4. seminář:
22. 2. 2018; 9:00–16:00 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ • Vlasta Nováčková
Pojistné na sociální zabezpečení:
Právní úprava SP platná pro rok 2018 • poplatníci pojistného na SP • vyměřovací základ a výpočet výše pojistného • splatnost a odvod pojistného • povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP • příklady.

Zdravotní pojištění:
Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP • minimální vyměřovací základ pro rok 2018 • rozhodné období a % výše pojistného • splatnost a odvod pojistného • příklady.

Důchodové pojištění:
Rozsah působnosti • účast na DP včetně okruhu pojištěných osob • doba pojištění a náhradní doby pojištění • redukční hranice v roce 2018 • rozhodné období • výpočet důchodu • druhy důchodů • ELDP – vedení a vyplňování ELDP • povinnosti zaměstnavatelů v DP • příklady.

5. seminář:
23. 2. 2018; 9:00–16:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI • Ing. Marie Hajšmanová
Základní zásady a pojmy pro zdaňování příjmů vyplácených zaměstnavatelm jako plátcem daně
Poplatník a plátce daně:
Rozlišení poplatníků pro účely daně z příjmů – daňový rezident • daňový nerezident.
Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika • příjmy, které nejsou předmětem daně • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity.

Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka:
Základ pro stanovení měsíční zálohy na daň – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka.
Slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti – uplatnění a způsob prokazování – tiskopis Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti.

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení.
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení.
Slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“.
Uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování.
Vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonusů.

Povinnosti plátců daně:
Odvod záloh na daň, vyúčtování daně, tiskopisy předkládané finančnímu úřadu.
Opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.
Rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.

Po skončení výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.).Poznámka:

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.