Kurz: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z

VOLNÁ MÍSTA

Volný cyklus dvou modulů, které lze absolvovat i samostatně.
Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

IES
Termín: 24. – 26. 7. a 14. – 16. 8. 2018; 9:00–17:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Kurz je určen posluchačům, kteří se seznamují se základními přístupy k sestavení účetní závěrky podle IFRS a s rozdíly mezi českou (slovenskou) účetní legislativou a IFRS.

Přínos / Cíl:

Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce.


Přednáší:
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA (IFRS Foundation Academic Fellow pro rok 2011, nyní působí na Anglia Ruskin University ve Velké Británii – Cambridge a Chelmsford)
doc. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D. (VŠE Praha – katedra ekonometrie)

Program:

1. modul:
V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české (slovenské) účetní legislativě.
Na praktických příkladech budou vysvětleny požadavky na vykazování a zveřejňování jednotlivých položek účetní závěrky podle IFRS. Jako studijní materiály obdržíte přehled hlavních požadavků každého standardu.

24. 7. 2018 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
Základní požadavky na účetní závěrku podle IFRS • Koncepční rámec IFRS • IAS 1 – Prezentace účetní závěrky • IAS 2 – Zásoby • IAS 7 – Výkazy o peněžních tocích • IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby • IAS 10 – Události po skončení účetního období

25. 7. 2018 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení • IAS 17 – Leasingy (IFRS 16 – Leasingy) • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky • IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory • IAS 21 – Dopady změn směnných kursů cizích měn • IAS 23 – Výpůjční náklady • IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran • IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví.

26. 7. 2018 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv • IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva • IAS 38 – Nehmotná aktiva • IAS 40 – Investice do nemovitostí • IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončené činnosti • IFRS 8 – Provozní segmenty.

2. modul:
Druhý modul vzdělávacího programu je zaměřen na tři samostatné okruhy:
1. Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů.
2. Požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky, včetně tzv. reportingu pro mateřskou společnost.
3. První přijetí IFRS podle IFRS 1.

14. 8. 2018 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
IFRS 3 – Podnikové kombinace • IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka.

15. 8. 2018 • doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
IAS 32 – Finanční nástroje: Vykazování • IAS 39 – Finanční nástroje: Účtování a oceňování • IFRS 7 – Finanční nástroje: Zveřejňování • IFRS 9 – Finanční nástroje • IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie.

16. 8. 2018 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví • případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 – Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value).

Po skončení výuky TEST IES.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu.
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)Kurzy v tomto cyklu

Zahájení 
24.07.2018Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
14.08.2018Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z

Cenové varianty:
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace 
1800900
15 990 Kč
19 348 Kč včetně slevy ve výši 1 590 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu
180090A 30 381 Kč 36 761 Kč cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
180090B 43 173 Kč 52 239 Kč cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
180090C 54 366 Kč 65 783 Kč cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
1800905 3 000 Kč 3 630 Kč cena za certifikát Mezinárodní účetní standardy - speciálka
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.