Kurz: IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Komplexní a vzájemně provázaný výklad požadavků mezinárodních standardů (IFRS) na jednotlivé oblasti účetní závěrky.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Termín: 23. – 25. 1. 2018; 1. a 2. den 9:00–18:00, 3. den 9:00–17:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Seminář je určen široké odborné veřejnosti (nejen účetním pracovníkům), která chce porozumět logice IFRS.
S ohledem na hlubší vhled do problematiky doporučujeme účast zájemcům se znalostí principů účetnictví.
Vhodný je pro začátečníky i pokročilé. Komplexnost výkladu a vzájemných souvislostí může být přínosná i pro ty, kteří již s IAS/IFRS pracují.

Přínos / Cíl:

Seznámíte se s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Součástí kurzu je i výklad změn v rámci IFRS – zejména nové standardy IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy.

Výklad je doprovázen množstvím praktických příkladů. V závěru kurzu mají absolventi možnost (nikoliv povinnost) vypracovat test, který jim umožní efektivní zopakování probírané problematiky.


Přednáší:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha – proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, Fakulta financí a účetnictví)

Program:

• definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky,
• výchozí koncepce oceňování IFRS (včetně problematiky kursových rozdílů – IAS 21, aktivace výpůjčních nákladů – IAS 23 a problematiky snížení hodnoty aktiv – IAS 36, IFRS 13 – Oceňování v reálné hodnotě),
• dlouhodobá nehmotná aktiva (IAS 38, vazby na související standardy),
• dlouhodobá hmotná aktiva (IAS 16, IAS 41, vazby na související standardy),
• investice do nemovitostí (IAS 40, vazby na související standardy),
• dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5),
• leasingy (IAS 17 versus nový standard leasingy IFRS 16),
• zásoby (IAS 2, IAS 41),
• finanční aktiva a závazky (pohledávky, cenné papíry, závazky – základní východiska klasifikace a oceňování – zejména standardy IAS 39 a IFRS 9, IAS 32),
• vlastní kapitál (Koncepční rámec, IAS 1, IAS 32, IAS 39),
rezervy, dohadné položky, podmíněné pohledávky a závazky (IAS 37),
• odložená daň (IAS 12),
• účetní závěrka,
• rozvaha (IAS 1),
• výsledovka (IAS 1, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky),
• výkaz peněžních toků (IAS 7),
• komentář k účetním výkazům (IAS 1, IAS 8, IFRS 8, IAS 10, IAS 24).Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.