Kurz: Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení a o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků v roce 2018 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení a o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků v roce 2018

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Výklad sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daňových souvislostí na základě bilaterálních smluv.

GARANCE KONÁNÍ

Termín: 19. 2. 2018; 9:00–16:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany z třetích států nebo zaměstnance do těchto zemí vysílají.

Přínos / Cíl:

Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních nařízení. Jedná se například o Ukrajinu, Rusko, USA, Turecko, Indii, Srbsko, Kanadu, Japonsko atd.

Seminář proto přináší výklad těchto smluv včetně upozornění na odlišnosti od evropských koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení. Jen některé smlouvy se vztahují na zdravotní pojištění, bude proto vysvětlena problematika těchto smluv a rozsah nároků osob, na které se tyto smlouvy z hlediska zdravotního pojištění vztahují.

Probrána bude i problematika cizinců z nesmluvních států. Účastníci budou také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů pro rok 2018, výsledky koordinačních výborů a aktuální české i zahraniční judikatury.

Výklad bude zaměřen na smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se státy, s nimiž má Česká republika smlouvy o sociálním zabezpečení a jejich porovnání se státy, které jsou z pohledu sociálního zabezpečení nesmluvní.

Přednáška obsahuje detailní výklad jednotlivých smluv o sociálním zabezpečení a bude doplněna příklady z jednotlivých bilaterálních smluv.


Přednáší:
Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“), a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců")
PhDr. Mgr. Adam Ander (zástupce ředitele Kanceláře zdravotního pojištění – právník)
Tomáš Novotný (ČSSZ – metodik, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení meritorní, agenda mezinárodních pojistných vztahů)

Program:

9:00–11:00 • SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VÝKLAD BILATERÁLNÍCH SMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ • Tomáš Novotný
• účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí,
• dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• určení příslušných právních předpisů při činnosti vykonávané na území států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
• dokládání příslušnosti k právním předpisům v případě států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.

11:30–13:00 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – VÝKLAD BILATERÁLNÍCH SMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ • PhDr. Mgr. Adam Ander
• účast na zdravotním pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (bezesmluvní státy),
• dopad mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na zdravotním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• rozbor jednotlivých mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení z pohledu zdravotního pojištění,
• nárok na zdravotní péči v ČR a ve smluvních státech.

13:45–16:00 • DAŇOVÁ PROBLEMATIKA • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly),
• porovnání ustanovení vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění,
• příjmy členů statutárních orgánů v ČR,
• specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů ze třetích států a omezení možností odpočtů některých slev na dani a nezdanitelných položek,
• důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
• zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojího zdanění,
• vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,
• související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
• zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
• vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců.

Dotazy a diskuze.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.