Kurz: Daňový profesionál® – kompletně | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Daňový profesionál® – kompletně

VOLNÁ MÍSTA

Průvodce daňovou soustavou pro běžnou praxi.
Vhodná příprava ke kvalifikačním zkouškám u KDP ČR.
Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

IES
Termín: 13. 8. – 26. 9. 2018
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.

Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos / Cíl:

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.


Přednáší:
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR)
Bc. Zdeněk Vondrák (daňový poradce)
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR)
Ing. Antonín Daněk (specialista na zdravotní pojištění)
Ing. Ilona Součková (Generální finanční ředitelství)
Ing. Iva Rindová (metodička DPFO, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušení komisařka při KDP ČR)
Ing. Ivo Šulc (daňový poradce)
Ing. Jan Vorlíček (bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů)
Ing. Jana Pilátová (auditorka, daňová poradkyně, Prezidentka Svazu účetních České republiky, členka Národní účetní rady a pracovní skupiny MF ČR pro novelu vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů)
Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)
Ing. Mgr. Hana Krasulová (vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa na Ministerstvu financí ČR)
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. (vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR)
Ing. Otakar Machala (daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR)
Ing. Radek Neužil, LL.M. (tajemník kanceláře Komory daňových poradců ČR, zkušební komisař KDP ČR)
Ing. Václav Zíka (MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování)
Ing. Věra Engelmannová (Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend)
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. (daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR)
JUDr. Alena Holmes (MF ČR, ředitelka odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování)
JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění)
JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M. (MF ČR – zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční)
Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“), a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců")

Program:

1. modul:
13. – 14. 8. 2018 • Daňový řád, daňový systém ČR

2. modul:
20. – 29. 8. 2018 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonů se skládá z 13 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
• DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
• Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
• Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
• Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
• Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
• Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
• Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
• Zákon o dani z hazardních her
• Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
• Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
• Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
• Zákon o zdravotním pojištění

3. modul:
4. – 6. 9. 2018 • Malé daně – výklad zákonů a příklady se skládá ze 5 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
• Zákon o dani silniční
• Zákon o dani z hazardních her (příklady)
• Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
• Zákon o dani z nemovitých věcí a poplatky

4. modul:
11. – 13. 9. 2018 • Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Daň z příjmů fyzických osob (příklady)
• Daň z přidané hodnoty (příklady)
• Daň z příjmů právnických osob (příklady)

5. modul:
17. – 18. 9. 2018 • Výklad účetnictví

6. modul:
24. – 25. 9. 2018 • Příklady účetní

7. modul:
26. 9. 2018 • Právní minimum pro daňové poradcePoznámka:

Cyklus je rozdělen do sedmi základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.

Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na II. pololetí roku 2018:
Přijímání přihlášek: do 31. 7. 2018
1. písemná část zkoušky: 9. 10. 2018
2. písemná část zkoušky: 10. 10. 2018
Ústní část zkoušky: 30. – 31. 10. 2018

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)
Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3 a 4.

Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 4. modulu, tzn. 13. 9. 2018 od 17:15, nedohodnou-li se účastníci jinak.

S ohledem na vysokou slevu/výhodu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu. Slevy není možné mezi sebou kombinovat.Kurzy v tomto cyklu

Zahájení 
20.08.2018Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
04.09.2018Malé daně – výklad zákonů a příklady
11.09.2018Příklady daňové
17.09.2018Výklad účetnictví
24.09.2018Příklady účetní
26.09.2018Právní minimum pro daňové poradce

Cenové varianty:
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace 
1804600
39 900 Kč
48 279 Kč včetně slevy ve výši 17450 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu
1804605 3 000 Kč 3 630 Kč cena za certifikát Daňový profesionál
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.