KURZ: DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

ANEB KOMPLEXNÍ PRŮŘEZ DAŇOVÉ SOUSTAVY
MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES

IES
Termín: 26. – 28. 11. 2013, 1. a 2. den 09:00–17:00, 3. den 09:00–15:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Pracovníkům účtáren, externím účetním, daňovým odborníkům a dalším ekonomickým pracovníkům.

Přínos / Cíl:

Poskytnout komplexní pohled na českou daňovou soustavu a upozornit na problematická ustanovení daňových zákonů.


Přednáší:
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR)

Program:

Kurz je zaměřen na aktuální problematiku daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. V rámci komplexního výkladu se budeme také věnovat i specifickým oblastem správy daní a majetkovým daním.

26. 11. 2013, 09:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ
Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj (změny zákona ve vazbě na rekodifikaci soukromého práva) • judikatura v oblasti daní a účetnictví • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné náklady • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku • automobil v podnikání • leasing • úroky z úvěrů • daň z příjmů fyzických osob • daňová evidence • daň ze závislé činnosti • zaměstnanecké benefity • rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku • opravné položky k pohledávkám.

27. 11. 2013, 09:00–17:00 • DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Novely zákona v roce 2013 a připravované změny pro rok 2014 • sazby daně • opravné doklady • skonta a bonusy • tuzemský reverse charge • stavební práce • předmět daně • osoby povinné k dani • povinnost přiznat daň • podmínky vzniku nároku na odpočet • daňové doklady • oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení • ručení za nezaplacenou daň • dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, poskytování služeb • automobil v podnikání • závazné posouzení • daňové přiznání a souhrnné hlášení.

28. 11. 2013, 09:00–15:00 • DAŇOVÝ ŘÁD A MAJETKOVÉ DANĚ
Praktické zkušenosti s daňovým řádem • zásady správy daní • prekluze • zastupování • jednotlivé části daňového řízení • daňové tvrzení • sankce • místní šetření • daňová kontrola • specializovaný finanční úřad • daňová informační schránka.
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí – subjekt daně • předmět daně • osvobození • základ daně • správa daně.
Daň silniční – předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně, snížení či zvýšení daňové povinnosti • ostatní majetkové daně – předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně, daňová přiznání.
TEST IES.Poznámka:

Celý program bude provázen příklady z praxe a diskuzí. Na konci kurzu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování.
Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.