KURZ: CASH FLOW V TEORII A PRAXI | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

CASH FLOW V TEORII A PRAXI

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES

IES
Termín: 3. – 4. 12. 2013, 09:00–17:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, kontrolory, finanční manažery a finanční ředitele a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří plánují cash flow na určitém projektu či oddělení.

Přínos / Cíl:

Seznámit s podstatou cash flow a jeho místem v soustavě finančního řízení, seznámit s metodami zjišťování cash flow. Na praktickém příkladu objasnit sestavení výkazu cash flow podle současné metodiky MF ČR, charakterizovat faktory, které peněžní toky ovlivňují a které je třeba respektovat při řízení CF, seznámit s odlišnostmi v pojetí cash flow podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS), seznámit s metodami a postupy používanými při strategickém a operativním plánování cash flow, s využitím údajů o cash flow při finanční analýze.


Přednáší:
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (VŠFS – odborná asistentka, lektorka MBA)
Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D. (VŠFS – katedra řízení podniku)

Program:

Podstata cash flow (CF), význam CF pro finanční řízení, výkaz CF a ostatní účetní výkazy, teoretické základy výpočtu CF, praktický příklad výpočtu jednotlivých částí výkazu CF a jejich vypovídací schopnost, pojetí CF v IAS, ukazatelé finanční analýzy vycházející z CF, rozhodovací úlohy s využitím CF, způsoby sestavení plánu cash flow – operativní plánování CF, strategické plánování CF, příklady, plánování budoucích peněžních toků, čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR).

1. den:
Podstata CF a jeho vývoj a význam ve finančním řízení • místo údajů CF v soustavě ekonomických informací • výkaz CF a další účetní výkazy.
Metody zjišťování CF • interpretace údajů o jednotlivých složkách CF • ukazatel CF a ukazatel zisku/ztráty • praktické příklady výpočtu CF přímou a nepřímou metodou • struktura údajů o CF a její vazba na potřeby finančního řízení.
Sestavení výkazu CF podle metodiky Ministerstva financí ČR • zdroje dat pro sestavení výkazu CF a jejich využitelnost • struktura výkazu CF a metodika sestavení jeho jednotlivých částí.
Praktický příklad sestavení výkazu CF a interpretace údajů o CF pro finanční řízení • odlišnosti v pojetí výkazu CF v IAS a jeho srovnání s pojetím v ČR.

2. den:
Řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow • způsoby a metody plánování cash flow • praktické příklady.
Finanční analýza a CF • metody finanční analýzy využívající CF • ukazatele vypočítávané z údajů o CF a jejich vypovídací schopnost a využití • praktické příklady.
Management pohledávek, zásob a peněžní hotovosti jako nástroj řízení CF ve firmě • finanční prognózování cash flow • extrapolační techniky • praktický příklad • extrapolace cyklů.
Využití CF při hodnocení ekonomické efektivnosti projektů a investičních rozhodnutí – plánování budoucích peněžních toků • doba návratnosti z CF • průměrná výnosnost • dynamické ukazatele hodnocení ekonomické efektivnosti • čistá současná hodnota (NPV) • vnitřní výnosové procento (IRR) • praktický příklad.

Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.Poznámka:

Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.