Národní soustava kvalifikací VOX | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE v oblasti personálních služeb

Vzdělávací společnost 1. VOX a.s. připravila ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zkoušky profesní kvalifikace v oblasti personálních služeb.

V první fázi se jedná o spolupráci a odborné zastřešení těchto profesních kvalifikací:

 • Personalista
 • Specialista vzdělávání a rozvoje
 • Specialista hodnocení a odměňování
 • Asistentka

Více informací o náročnosti a požadavcích k jednotlivým zkouškám profesních kvalifikací je možné prostudovat přímo na těchto stránkách

Autorizace pro výše uvedené profesní kvalifikace u autorizujícího orgánu již byla schválena. Hospodářská komora České republiky je v pozici autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a je oprávněna pořádat zkoušky na výše jmenované profesní kvalifikace.

Úlohou společnosti 1. VOX a.s. je komplexní odborné zastřešení zkoušek, zajištění materiálně-technického zabezpečení a jednotlivých lektorů pro profesionální úroveň pořádaných zkoušek.


VÝZNAM ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO ZÁJEMCE/UCHAZEČE

Ptáte se, proč se o zkoušku profesní kvalifikace blíže zajímat a rozhodujete se, zda ji absolvovat?
Zkouška z profesní kvalifikace znamená pro každého uchazeče:

 • legitimní způsob, jak prokázat své praxí získané znalosti a dovednosti;
    
 • získání státem garantovaného certifikátu, uznávaného i v ostatních zemích EU;
      
 • posílení konkurenceschopnosti na trhu práce;
      
 • vlastní kontrolu splnění příslušných kvalifikačních předpokladů k dané profesi;
      
 • alternativa „vstupenky“ na cestu samostatného podnikání;
      
 • zvýšení profesního sebevědomí, vlastní motivace a odpovědnosti;
      
 • snižování pravděpodobnosti, že se mohu stát pro svého zaměstnavatele „lehce nahraditelnou“ pracovní silou (forma ochrany před sociálním znevýhodněním či vyloučením);
      
 • nový nástroj vyjednávání se svým zaměstnavatelem (motivační programy, kariérní růst).

HK ČR disponuje týmem profesionálních autorizovaných zástupců, kteří uchazeče přímo zkouší a spolehlivým systémem interní kontroly z důvodu nepodjatosti.
Zkoušky absolvované u HK ČR mají tedy velmi vysokou úroveň a renomé na trhu.

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.