Daňový řád 2017 – 17. ročník proceního daňového práva | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • DALŠÍ SLUŽBY
  • DAŇOVÝ ŘÁD 2017 – XVII. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA

DAŇOVÝ ŘÁD 2017
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII. ROČNÍK PROCESNÍHO
DAŇOVÉHO PRÁVA

13. – 14. 11. 2017

HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS, U Sluncové 14, Praha 8

Záštitu převzalo Odvolací finanční ředitelství


ODBORNÝ GARANT: Ing. Zdeněk Burda 

Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou. 

V letošním sedmnáctém ročníku podchytíme tradičně aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici předcházejících dvou ročníků, kdy u vybraných témat nabízíme namísto samostatného přednášejícího dva lektory z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.

Do styku se státní správou se čím dál častěji prosazuje elektronická komunikace. Zatímco v loňském ročníku jsme se věnovali praktickému dopadu kontrolních hlášení po cca roce jejich provozu, letos zhodnotíme obdobným způsobem zkušenosti ze zavedení eletronické evidence tržeb a hovořit budeme i o dalších očekávaných změnách v elektronické komunikaci se státní správou. 
Velmi diskutovanou oblastí jsou limity, které má státní správa pro zadávání povinností daňovým subjektům v případech, kdy je zákony blíže nedefinují či zakotvují pouze obecnou formou. Jedná se o náplň, rozsah a závaznost metodických pokynů, formulářů či forem podání. Pohled daňového poradce a soudce bude zajisté doplněn diskuzí přítomných pracovníků státní správy. 

Zajišťovací příkazy, které jsou vydávány ještě před vyměřením či doměřením daně, mohou mít pro některé daňové subjekty likvidační důsledky, proto se zamyslíme nad jejich dopady i možnými postupy daňových subjektů i správců daně v případě, že je oprávněnost jejich vydání zpochybněna. 

Podání dodatečných daňových přiznání v průběhu daňové kontroly je nepřípustné, přesto se v takovém případě jejich obsahem finanční úřad zabývá a použije je při doměření daně. Možným dopadům takovéhoto postupu je věnována jedna z dalších přednášek. 

Při prověřování zákonnosti napadaných rozhodnutí obvykle nadřízený orgán posuzuje odvolání, které následně bývá přezkoumáváno soudem. Otázkami možnosti soudu zrušit nejen rozhodnutí o odvolání, ale i prvostupňové rozhodnutí a problematikou dvojinstančnosti daňových řízení se bude zabývat příspěvek soudkyně Nejvyššího správního soudu. 

Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu apod. 

Na základě mnohostranného pohledu předpokládáme tradičně plodnou diskuzi u jednotlivých témat.

Účast na odborné debatě předběžně přislíbila paní Mgr. Simona Hornochová, bývalá náměstkyně MF ČR a daňová poradkyně, dále JUDr. Petra Nováková Ph.D., členka legislativní rady vlády, Mgr. Karel Šimek – ředitel odboru Daňová legislativa MF ČR a JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., advokát se specializací na ústavní právo a daně. 


 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Zdeněk Burda

Ing. Zdeněk Burda
(daňový poradce, člen sekce správy daní
a zkušební komisař KDP ČR)

Zdeněk Burda je daňový a účetní poradce. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze působil několik let v odborném školství. Od roku 1995 je členem Komory daňových poradců, kde postupně působil v disciplinární komisi i v Prezidiu KDP. Nyní je členem sekce správy daní a zkušebním komisařem KDP. V současnosti je jednatelem společnosti BD Consult, s.r.o. zaměřené na daňové poradenství a zastupování klientů při sporech se správci daně. Má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
(soudce Nejvyššího správního soudu a vysokoškolský učitel se specializací na daňové právo a správní soudnictví)

Karel Šimka vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Profiluje se zejména v oblasti daňového práva, ale též v oblasti ochrany základních práv a svobod. Od roku 2008 je členem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Vyučuje též ústavní a daňové právo na vysoké škole CEVRO Institut. Působil a působí v různých odborných poradních orgánech při Ministerstvu financí, je členem zkušební komise Exekutorské komory ČR a členem redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR.

MVDr. Milan Vodička

MVDr. Milan Vodička
(daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR)

Milan Vodička je daňový poradce, vedoucí sekce IT při KDP ČR. Má obsáhlou lektorskou a publikační činnost i dlouholeté zkušenosti s vedením a řízením společností v oblasti IT/ITC.

Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek
(daňový poradce, vedoucí sekce správy daní KDP ČR)

Tomáš Hajdušek je daňovým poradcem se zaměřením na správu daní. V roce 2012 byl členem prezídia Komory daňových poradců ČR. Od roku 2013 je vedoucím sekce správy daní při KDP ČR. Od ledna 2012 do března 2014 byl poradcem ministra průmyslu a obchodu pro oblast daní a administrativy podnikatelů. Od dubna 2013 do února 2014 vykonával funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro podnikání, ochranu spotřebitele a digitální ekonomiku. Je jediným společníkem daňově poradenské společnosti Censitio s.r.o.

Ing. Jiří Fojtík

Ing. Jiří Fojtík
(ředitel sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství)

Jiří Fojtík je ředitelem sekce metodiky a výkonu daní na Generálním finančním ředitelství, je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě v oboru Ekonomika a řízení podniku. Specializuje se na daňový proces a elektronickou evidenci tržeb. Publikuje například v Bulletinu KDP ČR.

Ing. Jan Rambousek, LL.M.

Ing. Jan Rambousek, LL.M.
(daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR)

Jan Rambousek je daňovým poradcem od roku 1992 a po získaných zkušenostech si doplnil vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně. V Komoře daňových poradců zastává funkci vedoucího sekce DPH, dále je členem redakční rady časopisu Daňový expert.

JUDr. Barbara Pořízková

JUDr. Barbara Pořízková
(soudkyně Nejvyššího správního soudu ČR)

Barbara Pořízková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně. Od roku 2001 se v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers specializovala na daňové spory. V roce 2006 byla jmenována soudkyní a přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu. V současnosti je předsedkyní devátého senátu. Je autorkou odborných publikací se zaměřením na daňovou problematiku.

Ing. Miloslav Kopřiva

Ing. Miloslav Kopřiva
(Finanční úřad pro Pardubický kraj, zástupce ředitele)

Miloslav Kopřiva dlouhodobě působí v České daňové správě, specializuje se na daňový proces a DPH. Vystudoval VŠE v Praze, obor ekonomická statistika. Je členem pracovní podskupiny Expertní skupiny k daňovému řádu, dlouholetý lektor, spoluautor knihy Manuál k daňovému řádu.
 

PROGRAM XVII. ROČNÍKU (2017)

1. DEN
9:00–9:05
Slavnostní zahájení
9:00–11:00 Limity možností finančních orgánů ukládat povinnosti či přiznávat práva daňovým subjektům nad rámec textu zákona (metodické pokyny, formuláře, formy podání) 
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a Ing. Zdeněk Burda
11:30–13:00 Novinky v elektronické identifikaci a komunikaci 
MVDr. Milan Vodička
14:00–16:00 Zajišťovací příkazy a následný postup
Ing. Jan Rambousek

Po skončení oficiálního programu prvního dne jste srdečně zváni na malé občerstvení a neformální diskuzi.

2. DEN
9:00–11:00 Elektronická evidence tržeb po necelém roce její praktické aplikace
Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Jiří Fojtík
11:30–13:00 Dodatečné daňové přiznání podané v průběhu kontroly
Ing. Miloslav Kopřiva
14:00–16:00 Pravidla pro rušení rozhodnutí odvolacích orgánů a zároveň prvostupňových orgánů, dvojinstančnost řízení
JUDr. Barbara Pořízková

 

FOTOGALERIE

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.