Daňové spory on-line | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Daňové spory on-line

Daňové spory a jejich řešení v soudní judikatuře (poslední aktualizace v říjnu 2018)

Dnem 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový daňový řád, který nahradil dosud platný zákon o správě daní a poplatků. Právní názory na problematiku daňového řízení, řešenou v minulosti zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“) prodělaly v posledních letech ještě dynamičtější vývoj, nežli tomu bylo u jiných daňových disciplín. Je tomu tak zejména díky mnohdy převratné judikatuře Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Daňový řád, zákon č. 280/2009 Sb., v mnoha směrech z této judikatury vychází. Spory mezi daňovými subjekty na straně jedné a správci daně na straně druhé a řešení těchto sporů se tak de facto staly významným faktorem při vzniku nového procesního daňového předpisu.

Otázkou je, jak dalece je tato judikatura k ZSDP použitelná i v podmínkách daňového řádu. Jde o důležitý problém neboť i když u nás formálně precedenty nejsou pramenem práva, v praxi se podle nich většinově postupuje. Judikatura k daňovému řádu pochopitelně dosud k dispozici není a tento stav se bude zlepšovat jen postupně.

Podle mého názoru je třeba tuto dosavadní judikaturu rozdělit do třech skupin.

  • *První skupinu tvoří judikáty k těm ustanovením ZSDP, která byla beze změny převzata do daňového řádu. Tyto judikáty je možné aplikovat bez problémů.
  • *Druhou skupinu tvoří judikáty k těm ustanovením ZSDP, která byla v podstatných rysech převzata do daňového řádu. Při troše pozornosti a při dobré znalosti předmětné materie lze i takovéto judikáty aplikovat za účinnosti daňového řádu.
  • *Třetí a poslední skupinu pak tvoří judikáty nadále neakceptovatelné, a to pro buď zcela změněnou právní úpravu, anebo proto, že daňový řád dosavadní právní úpravu nepřevzal.

V dalším textu se pokusím, s využitím předchozích „Sporů“, s nimiž jste se v minulosti mohli setkat na webových stránkách společnosti 1. VOX a.s., přiblížit Vám problémová ustanovení daňového řádu, jejich řešení Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem, jakož i moje názory na ně. Tento text budu, stejně jako v minulosti, čtvrtletně aktualizovat.


JUDr. Jaroslav Kobík

 

Obsah


Komplet ke stažení zde.
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.