Lektor | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Ing. Miroslava Pýchová

kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly MF, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 dosud je lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel

Pracovala 17 let na Ministerstvu financí v kontrolním odboru, kde vykonávala kontroly hospodaření státních orgánů a použití dotací u různých typů příjemců veřejné finanční podpory, účastnila se přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Působila také jako metodik pro kontrolní činnost. Nyní spolupracuje externě s ministerstvy, dalšími státními úřady a orgány veřejné správy, účastní se kontrol jako přizvaná osoba nebo členka týmu interních auditorů. Zpracovává připomínky k návrhům zákonů a stanoviska pro poskytovatele i příjemce dotací k různým problémům kontroly. Publikovala odborné články v časopisech Správní právo, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Veřejná správa, Interní auditor aj. Lektorka je konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům novel rozpočtových pravidel v roce 2014.


13.12.2018

Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

Cena s DPH
2 499 Kč
29.01.2019

Poskytování dotací

Cena s DPH
2 190 Kč
07.02.2019

Kontrola a audit hospodaření s majetkem

Cena s DPH
2 390 Kč
26.02.2019

Kontrola a audit provozních výdajů

Cena s DPH
2 390 Kč
07.03.2019

Průběh kontroly u příjemců dotací

Cena s DPH
2 190 Kč
16.05.2019

Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

Cena s DPH
2 499 Kč

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.