Akreditované kurzy | Neziskový sektor

Akreditované kurzy

 

AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

VOX je oprávněn vydávat osvědčení o rekvalifikaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. MŠMT ČR udělilo akciové společnosti 1. VOX akreditaci k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s platností do 11. srpna 2020.

Akreditaci MŠMT ČR získal 1 vzdělávací program.

  Název vzdělávacího programu číslo akreditace
1 Účetnictví MSMT-29810/2014-1/780


AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA ČR

Akreditace Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, byla udělena vzdělávací instituci pod číslem AK I./I-101/2004. Dne 22. září 2015 obnovilo MV ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, vzdělávací instituci 1. VOX a.s. akreditaci na základě splnění podmínek pro udělení akreditace podle ustanovení § 30 odst. 1 až 3 zákona o úřednících. Akreditace je tak platná do 22. září 2018.

Akreditaci MV ČR získalo 13 vzdělávacích programů.

Název vzdělávacího programu číslo akreditace
1 Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích                                                                 
AK/PV-298/2010
2 Poskytování dotací AK/PV-299/2010
3 Vnitřní kontrola a interní audit AK/PV-1227/2012
4 Ochrana osobních údajů v praxi AK/PV-926/2012
5 Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den AK/PV-122/2012
6 Time management AK/PV-123/2012
7 Novinky v pravopise, stylistice a normě AK/PV-251/2014
8 Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek AK/PV-450/2016
9 Transfery u vybraných účetních jednotek AK/PV-453/2016
10 Interpretace a využití účetních informací u vybraných účetních jednotek AK/PV-452/2016
11 Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek AK/PV-449/2016
12 Vlastní zdroje u vybraných účetních jednotek AK/PV-451/2016
13 Veřejná podpora AK/PV-1172/2012

AKREDITACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla udělena vzdělávací instituci pod číslem 2012/1154-I.

  Název vzdělávacího programu číslo akreditace
1 Zvládání obtížné komunikace s klienty sociálních služeb a jejich rodinami                                                                                  
2015/0633-PC/SP/PP

Všechny tyto programy jsme schopni připravit jako zakázková školení „šitá" na míru právě Vaší instituci či organizaci, na některé se můžete přihlásit v termínech, kdy je otevíráme jako tzv. otevřené kurzy.

Účastníci těchto kurzů získají Osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MV ČR/MPSV/MŠMT.
Cena těchto vzdělávacích programů je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní formulář
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.