Kurz: Daňový profesionál® – kompletně | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Daňový profesionál® – kompletně

VOLNÁ MÍSTA

Průvodce daňovou soustavou pro běžnou praxi.
Vhodná příprava ke kvalifikačním zkouškám u KDP ČR.
Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

Vzdělávací program obsahuje 137,25 hodin výuky (1 hodina = 60 minut) + 1 hodinu testu.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

IESKDP ČR
Termín: 14. 8. – 26. 9. 2017
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný je zejména pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.
Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos / Cíl:

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.


Přednáší:
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně, členka sekce DPH při KDP ČR)
Bc. Zdeněk Vondrák (daňový poradce)
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR)
Ing. Antonín Daněk (odborný specialista na zdravotní pojištění)
Ing. Ilona Součková (Generální finanční ředitelství)
Ing. Ivo Šulc (daňový poradce)
Ing. Jan Vorlíček (bývalý ředitel FÚ HK, člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů)
Ing. Jana Pilátová (auditorka, daňová poradkyně, Prezidentka Svazu účetních České republiky, členka Národní účetní rady a pracovní skupiny MF ČR pro novelu vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů)
Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.)
Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)
Ing. Otakar Machala, QUD (daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR)
Ing. Radek Neužil, LL.M. (tajemník kanceláře Komory daňových poradců ČR, zkušební komisař KDP ČR)
Ing. Václav Zíka (MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování)
Ing. Věra Engelmannová (Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend)
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. (daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR)
JUDr. Alena Holmes (MF ČR, ředitelka odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování)
JUDr. Svatopluk Galočík (odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění)
JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M. (MF ČR – zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční)
Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“)

Program:

1. modul: 14. – 15. 8. 2017 • DAŇOVÝ ŘÁD, DAŇOVÝ SYSTÉM ČR • Bc. Zdeněk Vondrák

2. modul: 21. – 30. 8. 2017 • DANĚ – VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ se skládá z 11 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY • Ing. Ilona Součková
• ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY • Ing. Jan Vorlíček, Ing. Ilona Součková
• ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ • Ing. Marta Ženíšková
• ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU • JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
• ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – ZÁVISLÁ ČINNOST • Ing. Marie Hajšmanová
• ZÁKON O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ • Ing. Radek Neužil
• ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO • Bc. Marta Šťastná
• DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI • JUDr. Svatopluk Galočík
• ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ • Ing. Antonín Daněk
• CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ – PRINCIPY • Ing. Václav Zíka

3. modul: 5. – 7. 9. 2017 • MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ • Ing. Ivo Šulc
• ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ • Ing. Věra Engelmannová
• ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A POPLATKY • JUDr. Alena Holmes
• ZÁKON O DANI SILNIČNÍ • JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.

4. modul: 12. – 14. 9. 2017 • PŘÍKLADY DAŇOVÉ se skládá z 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) • Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
• DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) • Bc. Marta Šťastná
• DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) • Ing. Otakar Machala, QUD

5. modul: 18. – 19. 9. 2017 • VÝKLAD ÚČETNICTVÍ • Ing. Jana Pilátová

6. modul: 25. – 26. 9. 2017 • PŘÍKLADY ÚČETNÍ • Ing. Jana PilátováPoznámka:

Cyklus je rozdělen do šesti základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.

Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na II. pololetí roku 2017:
Přijímání přihlášek: 1. 2. – 31. 7. 2017
1. písemná část zkoušky: 3. 10. 2017
2. písemná část zkoušky: 4. 10. 2017
Ústní část zkoušky: 30. – 31. 10. 2017

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3 a 4.Kurzy v tomto cyklu

Zahájení 
21.08.2017Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
05.09.2017Malé daně – výklad zákonů
12.09.2017Příklady daňové
18.09.2017Výklad účetnictví
25.09.2017Příklady účetní

Cenové varianty:
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace 
1704500
32 970 Kč
39 894 Kč včetně slevy ve výši 17 620 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu
1704501 28 970 Kč 35 054 Kč cena pro členy Komory daňových poradců ČR
170450A 62 643 Kč 75 798 Kč cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
170450B 89 019 Kč 107 713 Kč cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
170450C 112 098 Kč 135 639 Kč cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
1704505 3 000 Kč 3 630 Kč cena za certifikát Daňový profesionál
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.